menu dblex
4fjär
frän
kall
kort
kärv
snäv
stel
tvär
5amper
knapp
kylig
spärr
stolt
stram
sträv
6avslag
butter
sluten
spotsk
vresig
7härsken
negativ
ovänlig
8exklusiv
9kylslagen
motvillig
ogillande
10reserverad
11ogästvänlig
12frånstötande
förbehållsam
otillgänglig