menu dblex
3fel
gir
5omväg
6apropå
avsteg
exkurs
7anomali
avbrott
avdrift
krokväg
olikhet
varians
variant
8skillnad
undantag
9avböjning
avvikning
deviation
skiftning
variation
10aberration
abnormitet
avstickare
digression
diskrepans
krumbukter
snedsprång
utsvävning
11inadvertens
missvisning
villfarelse
12inkonsekvens
missbildning
perturbation
13skiljaktighet
15oregelmässighet
skiljaktigheter