menu dblex
5lagom
6avsedd
8avpassad
beräknad
9fulländad
harmonisk
10balanserad
symmetrisk
13proportionell
välbalanserad
15proportionerlig