menu dblex
4väga
5lämpa
pröva
6bedöma
dosera
stadga
7anpassa
avpassa
beräkna
fördela
reglera
utjämna
8modulera
nyansera
tillmäta
överväga
9balansera
kalibrera
nivellera
skärskåda
10utminutera
11stabilisera
13proportionera