menu dblex
6avtapp
7tömning
9dränering
10urladdning
11åderlåtning
12torrläggning