menu dblex
2
4dala
ebba
sina
5falla
förgå
lätta
mojna
sakta
6avtaga
blekna
dämpas
krympa
mattas
minska
sjunka
släppa
smalna
svalna
vissna
7bedarra
förlora
förtona
minskas
slappas
slappna
8avklinga
avmattas
förfalla
9deklinera
förkortas
förringas
försvagas
försämras
reduceras
10förminskas