menu dblex
4tunn
tärd
5mager
6vissen
ynklig
8avfallen
infallen
utmagrad
9avtacklad
utmärglad
12genomskinlig