menu dblex
2ge
5lämna
offra
uppge
6avböja
cedera
frångå
prisge
slänga
släppa
överge
7avlägga
avträda
försaka
undvara
undvika
upplåta
8bannlysa
uppoffra
överlåta
9frånträda
renonsera
resignera
10skrinlägga
11efterskänka