menu dblex
4måla
6spegla
återge
7avbilda
8uttrycka
9återkasta
10reflektera
återspegla