menu dblex
5spärr
6hinder
7blockad
8barrikad
karantän
9belägring
isolation
isolering
11avstängning
12förskansning