menu dblex
6spärra
stänga
7avskära
belägra
cernera
inhägna
isolera
8avskilja
avstänga
avsöndra
blockera
bojkotta
instänga
9innesluta
internera
11barrikadera