menu dblex
4fred
vila
5spärr
7lättnad
töväder
10avkoppling
relaxation
11avslappning