menu dblex
4byke
pack
5drägg
odjur
pöbel
skarn
slagg
slusk
6niding
utskum
7avskrap
slödder
10missfoster