menu dblex
4adjö
vale
5congé
orlov
sorti
6avgång
farväl
skjuts
7respass
sparken
8uppbrott
9demission
frånträde
10abdikation
avsättning
permission
skilsmässa
uppsägning
11frikallande
12entledigande
friställning
14avskedstagande
15avskedshälsning
16tillbakaträdande