menu dblex
4meja
5bryta
6betaga
klippa
spärra
stänga
8amputera
avlägsna
avskilja
avspärra
avstänga
begränsa
förkorta