menu dblex
6avsedd
8medveten
uträknad
överlagd
9frivillig
uppsåtlig
10planmässig
tendentiös
11välberäknad