menu dblex
3akt
idé
mål
råd
4anda
plan
5sikte
syfte
tanke
vilja
6mening
planer
uppsåt
7avsikts
dessäng
föremål
strävan
tendens
uträkna
ändamål
8baktanke
föresats
innebörd
syftemål
9intention
uträkning
11målsättning
spekulation