menu dblex
4avge
peta
5anslå
spara
sälja
sätta
6alstra
pricka
sparka
störta
7avlägga
avlämna
avskeda
avyttra
omsätta
undanta
uppsäga
utmärka
utsända
8avsöndra
försälja
utpricka
9degradera
entlediga
reservera
öronmärka
10destituera
frambringa
suspendera
11detronisera