menu dblex
4döda
5hänga
6avliva
lyncha
7nedgöra
8avrättas
9expediera
fysiljera
halshugga
likvidera
10arkebusera
11giljotinera