menu dblex
5avdra
sänka
6bortse
cleara
kvitta
minska
7avkorta
fråndra
8avräknas
avskriva
9borträkna
frånräkna
rabattera
10subtrahera