menu dblex
5kräva
preja
6pressa
7ansätta
avkräva
pungslå
8avfordra
avtvinga
utpressa
9framkalla
10frampressa
framtvinga
genomdriva