menu dblex
3lön
4gage
hyra
sold
6arvode
löning
7honorar
pension
royalty
tantiem
8vederlag
9betalning
10ersättning