menu dblex
2
4avgå
bege
dyka
fara
kila
pila
utgå
vika
5smita
6avtåga
avvika
sjappa
sticka
7avträda
8avdunsta
separera
9försvinna