menu dblex
6brutet
7avsågad
8avskedad
9avslappad
lössläppt
urkopplad
13avpolletterad