menu dblex
4ogin
tvär
5avigt
motig
vrång
6avvita
ohågad
omvänd
snäsig
tafatt
tredsk
vresig
7bakfram
bakvänd
befängd
drullig
drumlig
felvänd
förvänd
klumpig
knarrig
motsols
orimlig
ovillig
tafflig
8otymplig
9baklänges
oskicklig