menu dblex
6beröva
betaga
frånta
skilja
7avlocka
8avhändas
fråndöma
fråntaga
9frånhända