menu dblex
7isolera
utstaka
8avskilja
begränsa
åtskilja
9definiera
särskilja