menu dblex
4bajs
drav
lort
mage
skit
tarv
5dynga
feces
träck
6latrin
7kompost
tömning
öppning
8fekalier
stolgång
9exkrement
10naturbehov
11exkrementer
12tarminnehåll
13tarmuttömning