menu dblex
3ras
4blod
5yngel
6kultur
7avkomma
9förädling
10avkastning
uppfödande
uppfödning
13fortplantning