menu dblex
5gälda
tömma
6betala
7utgjuta
8anförtro
fullgöra
leverera
uppfylla
9återgälda
överlämna
10tillställa
12överantvarda