menu dblex
5netto
saldo
vinst
6profit
pålägg
7vinning
9förtjänst
överskott
10behållning