menu dblex
6frihet
9oberoende
10självstyre
13rörelsefrihet
självstyrelse
15handlingsfrihet
självständighet
20självbestämmanderätt