menu dblex
6emblem
epitet
8egenskap
särmärke
9sinnebild
tillbehör
10bestämning
11kännetecken