menu dblex
6intyga
styrka
7signera
8bekräfta
bevittna
godkänna
påteckna
vidimera
vitsorda
9stadfästa
verifiera
10konfirmera
ratificera
11underteckna
13kontrasignera