menu dblex
3hem
4hamn
5skydd
6dårhus
krubba
7anstalt
beskydd
fristad
sjukhus
8asylrätt
hospital
härbärge
9tillflykt
10inrättning
13tillflyktsort
uppehållsrätt
14upptagningshem
17ungdomsvårdsskola
19uppfostringsanstalt