menu dblex
4elev
5kanin
novis
sparv
6friare
7lärling
sökande
8kandidat
volontär
9postulant
10auskultant
praktikant