menu dblex
4dryg
6mallig
retsam
spotsk
viktig
7snorkig
8förmäten
högmodig
satirisk
skrytsam
9högdragen
sardonisk
utmanande
övermodig
10pretentiös
sarkastisk
självsäker
överlägsen
12anspråksfull
13självmedveten