menu dblex
4laga
låta
reda
5ordna
sätta
6aptera
inreda
ställa
7anlägga
anordna
bestyra
besörja
frisera
förlika
placera
planera
uppföra
8anstalta
anställa
bearbeta
gruppera
9förbereda
komponera
ombesörja
preparera
regissera
10iscensätta
organisera
11föranstalta
12sammanställa
14iordningställa
tillrättalägga