menu dblex
3grå
lem
4gren
usel
5armar
dålig
påver
6fattig
konsol
7eländig
torftig
utsugen
8olycklig
stackars
9erbarmlig
jämmerlig
10extremitet
13beklagansvärd