menu dblex
4bana
pist
ring
scen
6manege
teater
7ridbana
stadion
utescen
8slagfält
valplats
9skådebana
vädjobana
10amfiteater
cirkusscen
skådeplats
11cirkusarena
stridsplats
tummelplats
12tävlingsbana