menu dblex
3man
4folk
hjon
karl
5kraft
6mannar
7jobbare
knegare
8anställd
dagakarl
proletär
9arbetarna
löntagare
11arbetskraft
12arbetstagare
14kroppsarbetare
17kollektivanställd