menu dblex
9revalvera
uppskatta
uppskriva
10uppvärdera