menu dblex
3lat
loj
slö
4lugn
slak
5slapp
6håglös
passiv
stoisk
7liknöjd
oberörd
själlös
8indolent
okänslig
viljelös
9försoffad
hågstulen
känslolös
letargisk
likgiltig
10lidelsefri
11indifferent
oföretagsam
12känslofrusen
14känsloförlamad