menu dblex
3pik
råd
4hint
prat
spår
vink
5aning
klang
nyans
rykte
skymt
stänk
6ansats
början
försök
kontur
mummel
tecken
touche
7förslag
gliring
tonfall
trevare
8blänkare
häntydan
liknelse
mumlande
rudiment
viskning
9antydning
anvisning
påpekande
10anspelning
hänvisning
indikation
11anstrykning
insinuation
13fingervisning
tillstymmelse
14försöksballong