menu dblex
3del
hop
rad
tal
4part
stam
5grupp
massa
mängd
stock
summa
6siffra
styrka
7bestånd
numerär
8frekvens
mångfald
9kvantitet
myckenhet