menu dblex
3tes
tro
4anta
sats
5antas
tanke
teori
6antaga
mening
7fiktion
hypotes
premiss
8förmodan
gissning
postulat
skvaller
10förmenande
presumtion
11godkännande
supposition
12utgångspunkt
13arbetshypotes
förutsättning