menu dblex
9oansvarig
10hänsynslös
lättsinnig
nonchalant
skrupelfri
11oförsvarlig
12ovederhäftig
13irresponsabel