menu dblex
5jäkta
6anlita
fresta
pressa
skärpa
spänna
trötta
7angripa
belasta
besvära
betunga
forcera
stressa
8anspänna
försvaga
rådbråka
uppbjuda
utnyttja
uttrötta
10exploatera