menu dblex
3hut
4dygd
hyfs
tukt
5heder
moral
skick
7dekorum
kyskhet
8ärbarhet
9höviskhet
konvenans
renlighet
sedlighet
10belevenhet
sedesamhet
11rättskänsla
skicklighet
14anständigheten