menu dblex
4blyg
5enkel
ringa
6frugal
hovsam
modest
simpel
stilla
vanlig
ödmjuk
7blygsam
diskret
försagd
försynt
harmlös
måttlig
sparsam
tarvlig
8asketisk
flärdfri
indragen
måttfull
obemärkt
oskyldig
stillsam
9beskedlig
förnöjsam
informell
oansenlig
obetydlig
okonstlad
spartansk
vardaglig
10undanskymd
11opretentiös
återhållsam
12fordringslös
14tillbakadragen
15självutplånande